Σήμερα είναι: Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
Δερέμπεης μικρό ΙΚΤΕΟ JOY

Κάτι τρέχει στον Έβρο

ΔΠΘ: Υποστήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΔΠΘ: Υποστήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

25-04-2020

Το Τμήμα Προσβασιμότητας της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής ή άλλες δυσκολίες που εμποδίζουν την πρόσβασή τους στη σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να επικοινωνήσουν με τη ΔΟΣΥΠ προκειμένου να αναζητήσουν υποστήριξη.

Το Τμήμα Προσβασιμότητας έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση.

Αρμόδιο πρόσωπο: Νίκη Κουρή
Τηλέφωνα:

2531039167
2531039160
Εσωτερικό : 74167, 74160
Εmail: elkouri@affil.duth.gr