Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Εφτά νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Ορεστιάδας

Εφτά νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Ορεστιάδας

27-11-2019

O Δήμος Ορεστιάδας, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ορεστιάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ορεστιάδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Βασικά Βουλγαρικά Α1

50

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Ιστορία της Τέχνης

25

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός Διαδίκτυο ,

πρόληψη εξαρτήσεων διατροφή κλπ).

25

Βιολογικά προϊόντα :παραγωγή- πιστοποίηση -διάθεση

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε έως 04/12/2019:
Τηλ. : 2552350017 
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 9-11
Email: e.fotiadou@orestiada.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.