Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

01-02-2017

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Στις 27/01/2017 με την υπ. αριθμ. 2520 απόφαση του Τμήματος Επιχορήγησης Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε το ποσό των 600.000 ευρώ προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ως έκτακτη επιχορήγηση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό ήταν εντεταγμένο κανονικά στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθότι η οικονομική εικόνα του Δήμου είναι πλεονασματική και είχε προβλεφθεί η εξόφλησή του από αντίστοιχο κωδικό.

Ως εκ τούτου, και με την έγκριση της έκτακτης αυτής επιχορήγησης των 600.000 ευρώ επετεύχθη η αποδέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τον προϋπολογισμό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών.