Σήμερα είναι: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
greek english turkish
SOHO AL FARO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Εγκρίθηκε νέα προκήρυξη μονίμων θέσεων στα δύο νοσοκομεία του Έβρου
Εγκρίθηκε νέα προκήρυξη μονίμων θέσεων στα δύο νοσοκομεία του Έβρου

Εγκρίθηκε η προκήρυξη μονίμων θέσεων στα νοσοκομεία του Έβρου

09-05-2019

Εγκρίθηκε νέα προκήρυξη μονίμων θέσεων στα δύο νοσοκομεία του Έβρου και συγκεκριμένα:

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής

1 θέση ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Νοσοκόμου)

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής

4 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικής

Οι θέσεις αυτές μόνιμου προσωπικού πλην ιατρών 5 για το Γ.Ν.Διδ/χου και 15 για το Π.Γ.Ν.Αλεξ/λης αυτές έρχονται να προστεθούν α) σε αυτές που είχαν ήδη εγκριθεί (3 για Διδ/χο και 5 για Π.Γ.Ν.Α) καθώς και στις νέες θέσεις γιατρών ΕΣΥ (6 για Διδ/χο και 17 για Π.Γ.Ν.Α.).

Με αυτές τις προκηρύξεις και τον ισχύοντα από 1/1/2019 κανονισμό του 1 προς 1, που σημαίνει ότι όποια θέση κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, παραίτηση, κινητικότητα κ.λ.π.) θα προκηρύσσεται αμέσως, καλύπτεται σημαντικό μέρος των κενών σε προσωπικό.