Σήμερα είναι: Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
greek english turkish
SOHO VAMOS ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Εκδόθηκε η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε νοσοκομεία και της ΑΜ -Θ.

Εκδόθηκε η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε νοσοκομεία και της ΑΜ -Θ.

31-10-2015

Εκδόθηκε η 5Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015

Τ.Θ. 14308 Αθήνα

Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Τ.Ε. ή Δ.Ε.), θέσεις της οποίας διεκδικούν.

 

Αναλυτικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχτεί για τα νοσοκομεία της περιφέρειας ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Π.Γ.Ν.Ε (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΘΕΣΕΙΣ: 2

Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΗ: 1 

Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: ΠΕΔΥ - Κ.Υ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗ) ΘΕΣΗ: 1 

Τ.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Π.Γ.Ν.Ε (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔ/ΧΟ) ΘΕΣΗ: 1

 

Δείτε εδώ αναλυτικά όλη την προκήρυξη.