Σήμερα είναι: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
greek english turkish
SOHO ΙΚΤΕΟ AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

03-02-2018

Έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου για συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου: 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν.Π.Ε., καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 5 η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στον χώρο του ξενοδοχείου GRECOTEL EGNATIA, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

2) Υποβολή και έγκριση:

α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,
β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή

3) Ορισμός εκπροσώπου του Συνεταιρισμού για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε
σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, ήτοι έως και 25/06/2017.