Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

 Ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλα 70 νέα οχήματα - 6 στην ΑΜΘ

Ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλα 70 νέα οχήματα - 6 στην ΑΜΘ

11-05-2020

Ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλα 70 νέα οχήματα.

Κατανέμονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα,  Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο.

Από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά  (564) οχήματα 

Παρελήφθησαν (70) νέα οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Τα οχήματα αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

  • (20) στην Πελοπόννησο,

  • (15) στην Αττική,

  •   (9) στη Θεσσαλονίκη,

  •   (6) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

  •   (5) στη Στερεά Ελλάδα,

  •   (4) στη Δυτική Μακεδονία,

  •   (4) στα Ιόνια Νησιά,

  •   (4) στην Ήπειρο και 

  (3) στο Βόρειο Αιγαίο. 

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύθηκε σημαντικά και αναβαθμίστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώθηκε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.