Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Επαναλειτουργούν υπό όρους οι λαϊκές αγορές στο δήμο Σουφλίου

Επαναλειτουργούν υπό όρους οι λαϊκές αγορές στο δήμο Σουφλίου

23-04-2020

Με απόφαση του Δημάρχου Σουφλίου κ. Παναγιώτη Καλακίκου επαναλειτουργούν οι λαϊκές αγορές σε όλη την εδαφική περιφέρεια του δήμου Σουφλίου με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) πουδραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). Ησυμμετοχή σε ποσοστό 50% θα γίνεται εναλλάξ.

Επίσης η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Θα απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας
Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και
οικιακής φροντίδας.

Και τέλος ο παραγωγός-πωλητής ή αναπληρωτής θα πρέπει να  φέρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη
δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς την
Περιφέρεια παραγωγής και ότι διαμένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην
οποία δραστηριοποιείται.