Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Διάθεση εικόνας από taxheaven
Διάθεση εικόνας από taxheaven

Επίδομα θέρμανσης: Στις 31/3 η δεύτερη δόση - Αναλυτικοί πίνακες

15-03-2021

Η επόμενη πληρωμή του επιδόματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου.

Το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου (δείτε το ΦΕΚ εδώ: https://bit.ly/3a7nJsi).

Μετά από σχετική έρευνα σας παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία, πίνακες, συντελεστές & ΦΕΚ, ώστε να γνωρίζετε τα ακριβή ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας την Τετάρτη 31/3/2021 και τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

  • Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου».

 


Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.

Βρείτε τον συντελεστή της περιοχής σας πατώντας εδώ: https://bit.ly/2KROaJK

Ενδεικτικά οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης μπορούν να το υπολογίσουν ως εξής:

Ο συντελεστής Αλεξανδρούπολης είναι 0,79. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 220*0,79 = 173.8€, αυτό είναι το ποσό που μας εγκρίθηκε.

  • Εάν έχουμε και 1 ανήλικο υπολογίζουμε: 173.8€ + 10%= 191.18€
  • Εάν έχουμε και 2 ανήλικα υπολογίζουμε: 173.8€ + 20%= 208.56€
  • Εάν έχουμε και 3 ανήλικα υπολογίζουμε: 173.8€ + 30%= 225.94€
  • Ομοίως αν έχουμε 4 ανήλικα προσθέτουμε 40% κτλ

Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχετε κάνει επικαιροποίηση τον λογαριασμό iban στην νέα ειδική φόρμα που έχει ανοίξει στο προφίλ σας στο taxisnet (δείτε φωτογραφία παρακάτω).