Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ευχάριστα νέα - Αποκαθίστανται οι καταστροφές της γέφυρας στο χωριό Λουτρά

Ευχάριστα νέα - Αποκαθίστανται οι καταστροφές της γέφυρας στο χωριό Λουτρά

13-08-2022

Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστη το οδικό δίκτυο και οι υποδομές αυτού στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης, με τη σύμβαση έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης», συμβατικού ποσού 265.708,26€ με ΦΠΑ, που υπογράφηκε από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκη και τον ανάδοχο Σταματόπουλο Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των φθορών σε οδούς και υποδομές αυτών, που είχαν προκληθεί στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τον Ιανουαρίου 2021.

BARBA NIKOS

Ειδικότερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των υποσκαφών του εδάφους πέριξ των βάθρων της γέφυρας στον οικισμό Λουτρού και έχουν τοποθετηθεί όλα τα συρματοκιβώτια και οι λιθοριπές που προβλέπονταν από την μελέτη για την προστασία της.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.