Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Φορείς και δήμος κάθισαν στο τραπέζι για την κυκλοφοριακή οργάνωση της Ορεστιάδας

Φορείς και δήμος κάθισαν στο τραπέζι για την κυκλοφοριακή οργάνωση της Ορεστιάδας

20-10-2021

Η προκαταρκτική πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας, παρουσιάστηκε στους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη, ή επηρεάζονται από τις παρεμβάσεις που προτείνονται, τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η παρουσίαση έγινε από τα μέλη της ομάδας εργασίας του αναδόχου της μελέτης Α. Κουτρουμπή, Τοπογράφο Μηχανικό και Ν. Κουτρουμπή Τοπογράφο Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, δόθηκε ο λόγος σε όλους τους φορείς για να τοποθετηθούν επί των προκαταρκτικών προτάσεων και να θέσουν τις ερωτήσεις-προτάσεις, στα μέλη της ομάδας του Αναδόχου.

Όπως σημειώνει ο Δήμος Ορεστιάδας, έγιναν σημαντικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις οι οποίες και θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση της τελικής λύσης η οποία θα αποτελέσει και το τελικό προϊόν της μελέτης.

«Με την ολοκλήρωση της μελέτης η Ορεστιάδα θα έχει ένα κατευθυντήριο οδηγό για τον προγραμματισμό σημαντικών μελλοντικών παρεμβάσεων οι οποίες θα βελτιώσουν την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας», αναφέρει ο Δήμος.

Οι φορείς της πόλης που συμμετείχαν στη διαβούλευση με εκπροσώπους ήταν οι :Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας,Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, Επιμελητήριο Έβρου, Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ορεστιάδας, Σύλλογος ΑΜΕΑ Έβρου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Τμήμα Δασολογίας ΔΠΘ, Σύνδεσμος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής αγωγής Ανατολικής Μακ. Και Θράκης, Σωματείο Ορεστιάδας, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας, Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας.