Σήμερα είναι: Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020
greek english turkish
Δερέμπεης μικρό SOHO ΚΡΟΝΟΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η ανάδειξη – προβολή του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας & 14 ακόμη θέματα στο Δ.Σ Ορεστιάδας

Η ανάδειξη – προβολή του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας & 14 ακόμη θέματα στο Δ.Σ Ορεστιάδας

16-12-2019

Την προσεχή Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στις 20:00 πρόκειται να λάβει χώρα η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, στο κτήριο της Δημοτικής Αρχής.

Ανάμεσα στα 15 συνολικά θέματα που θα συζητηθούν βρίσκεται και το θέμα της ανάδειξης – προβολής του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας

Δείτε τα θέματα αναλυτικά εδώ:

1. Ψήφισμα σχετικά με την ανάδειξη – προβολή του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Ψήφισμα σχετικά με την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του .Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου

3. Έγκριση παράτασης προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ευάγγελος Μαρασλής

4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 239/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που αφορά την αποζημίωση του Προέδρου της.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ευάγγελος Μαρασλής

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ δόση 2019).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

6. Έγκριση παραχώρησης γυμναστηρίου του 2ου Γ.Ε.Λ. Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

7. Έγκριση παραχώρησης γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

8. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

9. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

10. Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την καταγραφή και γνωμοδότηση προς καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

11. Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α΄βάθμιων και Β΄βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

12. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

13. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 157/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας»".
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

14. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 158/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας»".
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

15. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή έργου ενταγμένο στην πιλοτική δράση «Εμαυτίων - Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων των δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης