Σήμερα είναι: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
greek english turkish
ALL4U SOHO VAMOS

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η Νοσηλευτική Μονάδα ανακοινώνει την υλοποίηση διετούς Προγράμματος

Η Νοσηλευτική Μονάδα ανακοινώνει την υλοποίηση διετούς Προγράμματος

11-06-2018

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η Νοσηλευτική Μονάδα, ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος χορήγησης Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 με ημερομηνία έναρξης την 22η Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές ή Νοσηλεύτριες, Πανεπιστημιακής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης των Νοσοκομείων & των Φορέων Π.Ε.Δ.Υ που έχουν διετή προϋπηρεσία και δέχονται να υπηρετήσουν για δύο (2) έτη στο ΕΣΥ, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2018.

Στο Τμήμα Ελέγχου, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (1ος όροφος, Γραφείο: 49.12) του Π.Γ.Ν.Ε-Ν.Μ Αλεξανδρούπολης στην υπεύθυνη κα. Μαρία Τσιρώζη

τις ώρες: 07:00-15:00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551353480.

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σε τρία κατ ανώτατο όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

2. Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας του Νοσηλευτή/τρια χορηγούμενο από τη Νοσηλευτική Επιτροπή ή τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής ή την προϊσταμένη ή εν ελλείψει όλων των προηγούμενων από το Προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον έτη στο ΕΣΥ.

5. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης γλώσσας.

6. Πιστοποιητικό του Φορέα στον οποίο υπηρετεί, ότι ασκεί τα καθήκοντα του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς.

7. Βεβαίωση του Φορέα προέλευσης ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερόμενου για ειδικότητα. Σε περίπτωση άρνησης, η άρνηση αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογημένη.