Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η παράταξη "Πόλη & Πολίτες" δημιουργεί μια ομάδα νέων που θα σχεδιάζει το μέλλον του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η παράταξη "Πόλη & Πολίτες" δημιουργεί μια ομάδα νέων που θα σχεδιάζει το μέλλον του Δήμου Αλεξανδρούπολης

23-05-2022

Η Δημοτική Παράταξη «Πόλη και Πολίτες» ανακοίνωσε την δημιουργία μίας οργανωμένης ομάδας νέων η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους νέους του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις, χωρίς παραταξιακές δεσμεύσεις, με σκοπό να έχουν λόγο στον σχεδιασμό του μέλλοντος του Δήμου μας όλοι εκείνοι στους οποίους ανήκει.

Για τον λόγο αυτό καλεί όλους τους νέους της πόλης οι οποίοι θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας να επικοινωνήσουν με το email neoipolites.alexpolis@gmail.com.

Αναλυτικότερα αναφέρει:

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που για να παράγει ολοκληρωμένο και χρήσιμο για τον τόπο έργο οφείλει να διδάσκεται από το παρελθόν για ενδεχόμενα λάθη ώστε να μην τα επαναλαμβάνει, να κάνει χρηστή διαχείριση του παρόντος και να σχεδιάζει το μέλλον.

Ένα μέλλον που έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να τους το παραδώσουμε το δυνατόν καλύτερο και ελπιδοφόρο.

Η μη μαζική εμπλοκή των νέων στην πολιτική είναι ένα γεγονός το οποίο προβληματίζει και έχει διάφορες αιτιολογίες.

Μία από αυτές είναι αίσθηση των νέων ότι η άποψη τους, η γνώμη τους, τα σχέδια και οι ελπίδες τους δεν ακούγονται ή κι αν ακούγονται αυτό γίνεται σπασμωδικά και όχι οργανωμένα.

Με αίσθηση ευθύνης η παλαιότερη και μεγαλύτερη Δημοτική Παράταξη, του δήμου Αλεξανδρούπολης, «Πόλη και Πολίτες» και ο επικεφαλής της Βαγγέλης Λαμπάκης αποφάσισαν να επιχειρήσουν να καλύψουν το κενό αυτό, με την δημιουργία μίας δεξαμενής σκέψης των νέων του Δήμου μας.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων που θα συσκέπτεται, θα σκέπτεται, θα αναλύει και θα προτείνει.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων χωρίς αγκυλώσεις και επιβαλλόμενες πολιτικές κατευθύνσεις.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων που θα είναι αυτοδιοικούμενη και ανεξάρτητη.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων που είναι ανοιχτή σε όλους όσους είναι από 17 έως 30 ετών.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων που θα παιδεύεται στην αυτοδιοικητική λογική.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων που θα επιλέγει την θεματολογία της.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων στην οποία η Δημοτική Παράταξη «Πόλη και Πολίτες» θα προσφέρει μόνο οργανωτική βοήθεια όταν της ζητηθεί.

Μία οργανωμένη ομάδα νέων η οποία δημιουργείται από την Δημοτική Παράταξη «Πόλη και Πολίτες» αλλά απευθύνεται σε όλους τους νέους του Δήμου Αλεξανδρούπολης και προσφέρεται σε όλους τους Δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις, χωρίς παραταξιακές δεσμεύσεις, για να έχουν λόγο στον σχεδιασμό του μέλλοντος του Δήμου μας όλοι εκείνοι στους οποίους ανήκει.

*Αν οι σκέψεις αυτές σε εκφράζουν και θέλεις να γίνεις μέρος της προσπάθειας, επικοινώνησε μαζί μας στο Email: neoipolites.alexpolis@gmail.com

Αλεξανδρούπολη, 23.05.2022
Από την παράταξη
«Πολη και πολίτες Βαγγέλης Λαμπάκης»