Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Το σύνολο των οστράκων κρίθηκε από την αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατριακής  ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το σύνολο των οστράκων κρίθηκε από την αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατριακής ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Και πάλι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση όστρακα κατασχέθηκαν.

08-04-2015

Εννιακόσια τριάντα ένα κιλά οστράκων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το πρωί της Τρίτης στην Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν στην επαρχιακή οδό Μαΐστρου – Αμφιτρίτης σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. όχημα να φέρει πενήντα έναν σάκους με όστρακα του είδους ''αχιβάδα'',χωρίς συνοδευτικά έγγραφα - παραστατικά με σκοπό την πώληση – εμπορία, συνολικού βάρους επτακοσίων ενός κιλών και δεκατέσσερις σάκοι με όστρακα του είδους "κυδώνι" συνολικού βάρους διακοσίων τριάντα κιλών.Από τις παραπάνω ποσότητες, πεντακόσια σαράντα κιλά είναι υπολειπόμενων διαστάσεων.

Το σύνολο των ανωτέρω οστράκων κρίθηκε από την αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατριακής Π.Ε. Έβρου κατόπιν εξέτασής του, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης.