Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει επιτυχημένα ένα «τρίτο πυλώνα» ανάπτυξης της οικονομίας
Η κοινωνική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει επιτυχημένα ένα «τρίτο πυλώνα» ανάπτυξης της οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία: Βαρόμετρο για την ανάπτυξη της οικονομίας

01-05-2017

Αδιαμφισβήτητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν ένα επιτυχημένο μοντέλο και βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στην Ελλάδα που ενδεχομένως για πολλούς να φαντάζει μια έννοια άγνωστη πόσο μάλλον η χρήση της.

Η κοινωνική οικονομία δεν στοχεύει στον πλούτο και τη συσσώρευση κεφαλαίων,όσο στη βιώσιμη ανάπτυξη και αλληλεπίδραση του τρίπολου «ανθρώπου-φύσης-οικονομικών πόρων».

Παρά το γεγονός ότι πλέον αγνοούμε την ύπαρξη της κοινωνικής οικονομίας, αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, η κοινωνική οικονομία καθώς και η κοινωνική επιχειρηματικότητα διαδραμάτισαν για τη χώρα μας επιτυχημένη πρακτική. Συγκεκριμένα, είτε με τη μορφή συντεχνιών είτε με τη μορφή συνεταιρισμών στις κοινότητες δημιούργησαν κατά το παρελθόν τις πρώτες παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.

Τίθεται εύκολα το εξής ερώτημα «αφού αποδείχθηκε ένα παραγωγικό οικονομικό μοντέλο στο παρελθόν γιατί όχι και τώρα;». Αξίζει να σημειωθεί πώς παρά τις ασταθείς και ευμετάβλητες οικονομικές συνθήκες, στο πέρασμα των χρόνων έχει αποδειχθεί επί του πρακτέου πως η συνεργασία μεταξύ των πολιτών ή όπως τον ονομάζουμε διαφορετικά η μορφή του συνεταιρισμού έχει αποτελέσει σταθερό «όπλο» κατά τη διάρκεια της αστάθειας.

Με αφορμή την οικονομική κρίση έχει αποδομηθεί ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και  ένα μεγάλο ζήτημα ήταν το θέμα διαχείρισης των κρίσεων άλλοτε με εσωστρέφεια και άλλοτε με εξωστρέφεια. Αυτό που διαφαίνεται στο πέρασμα των καιρών είναι πως κάθε αλλαγή τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι αντιμετωπίζεται επιτυχημένα με εσωστρέφεια.

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει επιτυχημένα ένα «τρίτο πυλώνα» ανάπτυξης της οικονομίας. Είναι ικανή να δημιουργήσει μια συνεργατική και εναλλακτική οικονομία που θα παρέχει βιωσιμότητα και αλληλεγγύη. Ταυτόχρονα, μπορεί να ανακουφίσει το κράτος από κοινωνικά προβλήματα τα οποία δεν έχει αντιμετωπίσει έως τώρα αποτελεσματικά και που ο ιδιωτικός τομέας δεν θέλει να αναλάβει δράση ,διότι δεν θα αποκτήσει τα απαραίτητα ανταποδοτικά οφέλη.

Αν και είναι αρκετές οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι εκείνοι που προσπαθούν να δημιουργήσουν π.χ. ΚΟΙΝΣΕΠ και είναι πολλά τα εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν, ωστόσο γίνονται προσπάθειες σε αυτό το επίπεδο. Ο νόμος 4430/16 επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας κάτι που αν επιτευχθεί θα ανοίξει το δρόμο για τη διευκόλυνση λειτουργίας και άλλων ΚΟΙΝΣΕΠ.

                                                                                                   Σοφία Χύτου