Σήμερα είναι: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
greek english turkish
Δερέμπεης μικρό ΚΡΟΝΟΣ ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα "Ορεστιάδα - Βάλτος - Φυλάκιο" - 1 μήνα θα διαρκέσουν οι εργασίες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα "Ορεστιάδα - Βάλτος - Φυλάκιο" - 1 μήνα θα διαρκέσουν οι εργασίες

28-05-2019

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας σε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου Ε.Ο. 51 (χ.θ. 158+400) για την εκτέλεση του έργου – Επισκευή και συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» στο υποέργο «Αποκατάσταση φθορών οδικού άξονα Ορεστιάδας- Βάλτος Φυλάκιο».

Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος που θα εκτελεστούν, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας – ασφάλειας και την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν στένωση λωρίδας κυκλοφορίας σε τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 51 (χ.θ. 158+400) και επεμβάσεις αποκατάστασης φθορών, εργασίες εκσκαφής και κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων.

Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με σήμανση όπου θα είναι σαφής ο ορισμός της ζώνης έργων και θα διασφαλίζεται η ομαλή ροή των διερχόμενων οχημάτων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά στο ημιπλάτος της οδού και για μήκος ζώνης έργου τέτοιο ώστε να ολοκληρώνονται κάθε φορά στο φως της ημέρας. Σε καμία περίπτωση η ζώνη εκτελούμενων εργασιών δεν θα είναι μεγαλύτερη από 50,00 μέτρων.

Ισχύουν από 27-05-2019 (έναρξη εργασιών), μέχρι την ολοκλήρωση – αποπεράτωση των ως άνω εργασιών (διάρκειας περίπου ενός μηνός), έως την 26-06-2019.

Η εκτέλεση και εφαρμογή της απόφασης, ανατίθεται στo Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας, το οποίο οφείλει να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία και εφαρμόζεται από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πινακίδων, με μέριμνα του αναδόχου ο οποίος επιπλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.