Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Με νέες παιδικές χαρές εξοπλίζονται οι κοινότητες Πενταλοφου και Πλάτης.
Με νέες παιδικές χαρές εξοπλίζονται οι κοινότητες Πενταλοφου και Πλάτης.

Νέες παιδικές χαρές αποκτούν 2 Κοινότητες του δήμου Ορεστιάδας!

22-05-2021

Σε 4 μήνες οι μικροί μας φίλοι, θα απολαμβάνουν το παιχνίδι σε νέες παιδικές χαρές που θα αποτελούν πρότυπα, σε δύο κοινότητες του δήμου Ορεστιάδας.

Πρόκειται για παιδικές χαρές με εκσυγχρονισμένα και νέα, ασφαλή, ενδιαφέροντα και ελκυστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου 2021, στην Ορεστιάδα, υπογράφηκε με την ανάδοχο εταιρία η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών στις Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης του Δήμου Ορεστιάδας », προϋπολογισμού 212.175,66 €.


Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD Leader» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α ως εθνική δαπάνη.
Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι 4 μήνες.

Ο Δήμος Ορεστιάδας, μετά την πρόσφατη δημιουργία 24 νέων παιδικών χαρών προϋπολογισμού 890.000 € , συνεχίζει να δημιουργεί νέους, ασφαλείς και πιστοποιημένους χώρους για τα παιδιά μας.