Σήμερα είναι: Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
Δερέμπεης μικρό JOY ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ο θεσμός του «Ακροατή Φοιτητή» ξεκίνησε και στο ΔΠΘ!

Ο θεσμός του «Ακροατή Φοιτητή» ξεκίνησε και στο ΔΠΘ!

15-10-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αποφάσισε στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 να υλοποιήσει τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων», όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (Απόφαση 66/10/7-3-2019).

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την υποστήριξη πρακτικών διά βίου εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένα, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, εξάμηνο Γ ́, διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής

2. Πληροφορική Ι - Εισαγωγή στην πληροφορική, εξάμηνο Α ́, διδάσκουσα: Κερατσώ Γεωργιάδου, ΕΔΙΠ

3. Πληροφορική ΙΙΙ - Μεθοδολογία της έρευνας με τη χρήση Η/Υ, εξάμηνο Γ ́, διδάσκουσα: Κερατσώ Γεωργιάδου, ΕΔΙΠ

4. Διδακτική της λογοτεχνίας, εξάμηνο Ε ́, διδάσκουσα Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια

5. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, εξάμηνο Α ́, διδάσκουσα: Ευαγγελία Θωμαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

6. Βουλγαρική γλώσσα Ι, ΙΙΙ, εξάμηνα Α ́ και Γ ́ αντίστοιχα, διδάσκουσα: Χριστίνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια

7. Εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου Ι, εξάμηνο Γ ́, διδάσκων Ηλίας Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, συνδιδάσκουσα Ιωάννα Σιταρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο e mail secr@bscc.duth.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Μπορούν να επιλέξουν, αριθμώντας με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές τους, μέχρι 3 μαθήματα. Επισημαίνουμε ότι οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων:

-δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις
και

-δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία, κ.λπ.).