Σήμερα είναι: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
ΚΡΟΝΟΣ SOHO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι δρόμοι στην Παλαγία & τον Απαλό αποκτούν ονόματα

Οι δρόμοι στην Παλαγία & τον Απαλό αποκτούν ονόματα

06-06-2019

Στην ονοματοδοσία των δρόμων στην Παλαγία και τον Απαλό προχωρά η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης, ικανοποιώντας έτσι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων.

Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με εισήγηση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας Γιάννη Βαταμίδη.

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 18 του Ν. 3467/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4257/2014. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2019. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

7. Οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Λουτρού στη θέση των Ιαματικών πηγών. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου της σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2018-2019» της υπ' αριθμόν 143/2018 μελέτης. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή σχαρωτού οχετού ομβρίων στη Μάκρη». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας – Αγνάντιας». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας – Συκορράχης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις-διανοίξεις)». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

13. Ανακοίνωση του Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Φερών από θεομηνία» προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) - Ισοζυγίου του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Ισοζυγίου του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Νίψας». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Ονοματοδοσία δρόμων στον οικισμό Απαλού. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)

17. Ονοματοδοσία δρόμων στον οικισμό Παλαγίας. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)