Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο αυριανό συμβούλιο

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο αυριανό συμβούλιο

27-12-2016

Η έγκριση της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τμήματα της προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων – Μ.Ε. και Α.Μ. Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2016 και 2017 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.), θα συζητηθεί στο αυριανό συμβούλιο του Δήμου.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 29/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, θα προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επίσης για τα εξής θέματα: 

  • Έγκριση της αριθ. 355/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. "Περί έγκρισης καθορισμού τελών ύδρευσης – αποχέτευσης οικον. έτους 2017" (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευαγ.)
  • Απασχόληση σπουδαστών ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Ζιώγας Χ.)