Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής
Διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής

Οι κανόνες κυκλοφορίας για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (ΕΠΗΟ)

14-08-2022

Με τον ν. 3784/2021 ενσωματώθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η έννοια του ΕΠΗΟ (Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα), που αναγνωρίζεται ως νέα κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων και διέπονται από ειδικούς κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία την στάθμευση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κυρώσεις μη συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες.

Ας δούμε τι ισχύει για την κυκλοφορία αυτών των νέων οχημάτων στην Ελληνική επικράτεια.

Τι είναι ΕΠΗΟ;

BARBA NIKOS


Σύμφωνα με τον ορισμό του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας (άρθρο 2 ν. 2696/1999)

«Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους, Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:

Οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί. Η χρήση τους επιτρέπεται από άτομα άνω των 12 ετών. Οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ./ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση τους επιτρέπεται από άτομα άνω των 15 ετών. Σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.

Κανόνες κυκλοφορίας

Τα Ε.Π.Η.Ο. με μέγιστη ταχύτητα από 6 έως 25 χλμ/ώρα, υποχρεούνται να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους όταν υπάρχουν διαφορετικά χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σράντα (40) και εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα.
Όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ./ ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.
Απαγορεύετε να κυκλοφορούν σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα
όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της παραπάνω παραγράφου, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.

1. Οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να:

BARBA NIKOS

  • Ρυμουλκούνται από άλλο όχημα
  • Ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα
  • Μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού,
  • Κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα
  • Σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί
  • Χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών Ε.Π.Η.Ο. ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων
  • Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση

2. Οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

3. Οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

4. Οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους.

5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς των Ε.Π.Η.Ο.να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.

6. Οι οδηγοί που για την εκτέλεση της εργασίας τους οδηγούν Ε.Π.Η.Ο. για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, υποχρεούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τη νύκτα να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό, όπως γιλέκο ή πανωφόρι, που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. κατά τη νύκτα υποχρεούνται να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό ή άλλο ανακλαστικό εξοπλισμό που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις.

7. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών ή την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών ανάλογα με το όχημα που οδηγούν.

9. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο., υποχρεούνται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο, εξαιρουμένων των οδηγών ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένων και απλών, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

10. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. , εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, πριν την αλλαγή κατεύθυνσης, δίνουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ..

11. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με το παρόν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, χωρίς να τους παρενοχλούν και τους παραχωρούν προτεραιότητα.

12. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, πλην των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1, στις οποίες ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Για την στάση και την στάθμευση ισχύει ότι ισχύει και για τα υπόλοιπα οχήματα σύμφωνα με το Άρθρο 34 Στάση και στάθμευση το Κ.Ο.Κ.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του Υ.Μ.Ε.

Όλες οι διατάξεις για τα Ε.Π.Η.Ο. του ν. 4784/2021