Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οικολογική Εταιρεία Εβρου: Ένας νέος ΧΑΔΑ "ξεφύτρωσε" στη Μάκρη

Οικολογική Εταιρεία Εβρου: Ένας νέος ΧΑΔΑ "ξεφύτρωσε" στη Μάκρη

08-04-2021

Μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που προφανώς δεν προέρχονται μόνο από την οικισμό της Μάκρης έχει συγκεντρωθεί στο ανενεργό λατομείο «Μπαρή» σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου.

Μάλιστα η Οικολογική Εταιρεία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς ο χώρος που χρησιμοποιείται αυθαίρετα ως ΧΑΔΑ ορίζεται στο κέντρο υδρογεωλογικής λεκάνης από την οποία υδρεύεται η ευρύτερη περιοχή της Μάκρης (θέση α ανατολικής υδρογεωλογικής λεκάνης ενότητας Μάκρης). Αυτό και μόνο αρκεί για να προκαλείται ανησυχία για την ποιότητα των νερών του υδροφόρου ορίζοντα και κατ επέκταση για την δημόσια υγεία στον συγκεκριμένο οικισμό.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Την 29-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., διαπιστώσαμε, την απόρριψη απορριμμάτων από το φορτηγό αυτοκίνητο ΚΗΥ 5367 του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ανενεργό λατομείο «Μπαρή» της περιοχής Μάκρης.


Στην συγκεκριμένη θέση έχει ήδη συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που προφανώς δεν προέρχονται μόνο από την οικισμό της Μάκρης. Ουσιαστικά λειτουργεί εκεί, εδώ και καιρό, ένας νέος ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων).Το εν λόγω φορτηγό όχημα του Δήμου μετέφερε και απέθεσε ογκώδη υλικά από έπιπλα, κλαδιά και γενικά ότι λόγω μεγέθους δεν προσφέρεται για απόθεση σε πράσινους και μπλε κάδους. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αν και ποια είδη υλικών μεταφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες εβδομάδες κλπ στον ανενεργό χώρο του λατομείου, καθότι ένας εκσκαφέας ταυτόχρονα με την απόρριψη των υλικών μετέφερε χώματα και επικάλυπτε τα νέα.

Σύμφωνα με την γεωλογική-υδρογεωλογική μελέτη του ΙΓΜΕ για την ευρύτερη περιοχή Μάκρης- Μαρώνειας του έτους 2001, ο χώρος που χρησιμοποιείται αυθαίρετα ως ΧΑΔΑ ορίζεται στο κέντρο υδρογεωλογικής λεκάνης από την οποία υδρεύεται η ευρύτερη περιοχή της Μάκρης (θέση α ανατολικής υδρογεωλογικής λεκάνης ενότητας Μάκρης). Αυτό και μόνο αρκεί για να προκαλείται ανησυχία για την ποιότητα των νερών του υδροφόρου ορίζοντα και κατ επέκταση για την δημόσια υγεία στον συγκεκριμένο οικισμό.

Πέραν αυτών επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εκπόνησε το προβλεπόμενο από τον νόμο Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου, που ακολούθως εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με το 660/2015 πρακτικό συνεδρίασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου. Συντάχθηκε δε σύμφωνα με το 258/24-7-2015 έγγραφο του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας που αφορά το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).

Στο Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης προβλέπεται μεταξύ άλλων και η εγκατάσταση- δημιουργία τεσσάρων πράσινων σημείων όπου θα μεταφέρονται τα ογκώδη απόβλητα και τα πράσινα με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αυτών. Ορίσθηκε μάλιστα και ο χρόνος προσαρμογής (2015- 2017). Δεν γνωρίζουμε γιατί μετά από τον χρόνο προσαρμογής δεν λειτουργούν αυτά τα τέσσερα πράσινα σημεία. Γνωρίζουμε βέβαια ότι προσωρινά τα απορρίμματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Προφανώς και τα συγκεκριμένα ογκώδη απορρίμματα θα έπρεπε να μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής αντί να απορρίπτονται σε ένα νέο ΧΑΔΑ. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να λειτουργεί ο νέος αυτός ΧΑΔΑ ενώ δαπανούνται τεράστια χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των παλαιών αναχρονιστικών ΧΑΔΑ.

Επειδή δεν γνωρίζουμε ποια πρόσωπα από τον Δήμο συνεργούν σε αυτή την κατά την άποψη μας απαράδεκτη ενέργεια που συνεχίζεται.

Επειδή εκτιμούμε ότι αυτή η δραστηριότητα εγκυμονεί αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Επειδή κατά την άποψη μας είμαστε αντιμέτωποι με μια ενέργεια που δεν είναι σύννομη.

Επειδή συνέπια της πολύχρονης δράσης μας αναπτύξαμε οικολογική συνείδηση και υπερασπιζόμαστε την φύση, σύμφωνα με την δωδέκατη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης δηλαδή την οικολογική συνείδηση, θεωρούμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οφείλει να διακόψει άμεσα την απόρριψη των απορριμμάτων αυτών στον συγκεκριμένο χώρο, επιφυλασσόμενοι να ασκήσουμε αν χρειασθεί το έννομο συμφέρον των πολιτών που αναγνωρίζει η προαναφερθείσα αρχή."

Για το ΔΣ της Οικολογικής Εταιρείας Ν. Έβρου

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας

Γιώργος Δεμερίδης Χρήστος Μπετσίδης