Σήμερα είναι: Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021
greek english turkish
JOY Δερέμπεης μικρό ΚΡΟΝΟΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σαμοθράκης και Δήμο Σουφλίου
Ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σαμοθράκης και Δήμο Σουφλίου

Ορισμοί Αντιδημάρχων στο Δήμο Σαμοθράκης και Δήμο Σουφλίου

10-03-2017

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στο Δήμο Σαμοθράκης και Δήμο Σουφλίου όπου στο Δήμο Σαμοθράκης ο Δήμαρχος Αθανάσιος Βίτσας όρισε ως πρώτο Αντιδήμαρχο τον κ. Νικόλαο Γαλατούμο.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Νικόλαος Γαλατούμος αναλαμβάνει αρμοδιότητες τεχνικών υπηρεσιών, περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και πολιτικής προστασίας καθώς και αρμοδιότητες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Ως δεύτερος Αντιδήμαρχος ορίστηκε ο κ.Χρήστος Πρόξενος με αρμοδιότητες προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας καθώς και αρμοδιότητες  τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού καθώς και αρμοδιότητες διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Στο Δήμο Σουφλίου ο Δήμαρχος Ευάγγελος Πουλιλιός όρισε ως Αντιδημάρχους τον κ. Κωνσταντίνο Πασχάλη ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και τον κ. Χρήστο Καραγιάννη ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Νικόλαος Γκουστούδης ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου και η κα. Σοφία Κουφάκη Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου.