Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Παράταση έως 30 Ιουνίου 2017 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2016.
Παράταση έως 30 Ιουνίου 2017 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2016.

Παράταση στην καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

06-04-2017

Παράταση έως 30 Ιουνίου 2017 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2016.

Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε διότι υπήρξαν παραγωγοί που δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2017.

Στόχος την εν λόγω παράτασης είναι να τακτοποιηθούν οικονομικά οι υποχρεώσεις όλων των δικαιούχων για να μη χάσουν τυχόν αποζημιώσεις που τους αναλογούν.

Στη συγκεκριμένη παράταση δεν θα δοθεί άλλη περαιτέρω παράταση για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές το 2016. Εντός την νέας συγκεκριμένης ημερομηνίας οι παραγωγοί πρέπει να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους για να μπορέσουν να αποζημιωθούν.