Σήμερα είναι: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
greek english turkish
AL FARO SOHO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Προσλήψεις 13 ατόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προσλήψεις 13 ατόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

12-06-2019

H περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2019 συνολικού αριθμού δέκα τριών (13) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και ως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης στις ελαιοκομικές περιοχές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (στην Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας-Προσκυνητών) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στα πλαίσια Αλεξανδρούπολη 11-06-2019 Αριθ. πρωτ.: 99213/8688 του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2019».

Ειδικότητες:

Παγιδοθέτες 1, αρχιεργάτες μεταφορείς 2, ψεκαστές 9, παρασκευαστής υλικού ψεκασμού 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος, γρ. 7 απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551357198-116 Δήμητρα Μητρουλάκη και Βίκη Καρασούλα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 40) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Μαρώνειας Σαπών - (στην Ξυλαγανή και στις Σάπες).

Η προκήρυξη εδώ.