Σήμερα είναι: Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020
greek english turkish
AL FARO ΙΚΤΕΟ VAMOS

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Προσλήψεις & 5 ακόμη θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ Ορεστιάδας

Προσλήψεις & 5 ακόμη θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ Ορεστιάδας

16-06-2019

Την προσεχή Τρίτη 18 Ιουνίου στις 20:00  πρόκειται να λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, στο κτήριο της Δημοτικής Αρχής.

Το σώμα πρόκειται να λάβει αποφάσεις για 6 θέματα, ανάμεσα στα οποία και οι 13 συνολικά προσλήψεις διάρκειας ενός έτους.

Δείτε τα θέματα αναλυτικά:

1. Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

2. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 74/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας), ενός (1) ΔΕ Οδηγών (πυροπροστασίας) και ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (πυροπροστασίας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου

3. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων Δημοτών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 21/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την παραχώρηση χώρου στο τέρμα της οδού Βενιζέλου στους Εκπαιδευτές οδήγησης Ν. Ορεστιάδας για την διενέργεια ειδικών δοκιμασιών οδήγησης.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

5. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης συγκεκριμένης έκτασης στην Λέσχη Φίλων 4Χ4 Έβρου.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας