Σήμερα είναι: Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
greek english turkish
SOHO ΙΚΤΕΟ AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

"Motor Show" & ακόμη 16 θέματα στο επόμενο Δ.Σ Ορεστιάδας

"Motor Show" & ακόμη 16 θέματα στο επόμενο Δ.Σ Ορεστιάδας

31-03-2019

Την προσεχή Τρίτη 2 Απριλίου στις 8:00 το απόγευμα πρόκειται να λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, στο κτήριο της Δημοτικής Αρχής.

Το σώμα πρόκειται να λάβει αποφάσεις για 17 θέματα, ανάμεσα στα οποία και η διοργάνωση "Motor Show".

Δείτε τα θέματα αναλυτικά: 

1.Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με την Αρ.2/22.1.2019 (ΑΔΑ:ΩΥ5ΔΩΞΒ-2ΘΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ‘’Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας – σύσταση νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο ΝΠΔΔ ‘’Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας’’ στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ κατά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης Ν.4583/18.12.2018 Αρ.91 , ήτοι στις 18-12-2018 η οποία εγκρίθηκε με την Αρ.2921/7.3.2019 απόφαση της ΑΔΜΘ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β/1004/26.3.2019.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση ανοίγματος ειδικού λογαριασμού.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑΑΔΟ.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

5. Έγκριση συνδιοργάνωσης εσπερίδας από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως και το Δήμο Ορεστιάδας στις 13.4.2019 με τίτλο: «Η ζωή και το έργο του Κ. Κουρτίδη» και εξειδίκευση της πίστωσης.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά την τροποποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης 2019.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του έργου: «Πιλοτική Δράση «Εμαυτίων» Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού για το έργο: «Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικής μόνωσης σωληνώσεων θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Βύσσας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και τμήματος της οδού Σταθάτου για τις ανάγκες της άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα του θεάματος «MOTOR SHOW».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την ίδρυση – κατάργηση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση αίθουσας Γυμναστηρίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την άδεια εισόδου – εξόδου επί της οδού Τήρη (πεζόδρομος).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης & στάθμευσης (ΑμεΑ) στην Τοπική Κοινότητα Ριζίων.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου σε άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) στην οδό Μιαούλη στην Ορεστιάδα.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

17. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας