Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

"Πράσινο φως" για ένα σημαντικό έργο στο δήμο Σουφλίου

"Πράσινο φως" για ένα σημαντικό έργο στο δήμο Σουφλίου

01-04-2022

Ένα σημαντικό έργο για το δήμο Σουφλίου πήρε το "πράσινο φως"!

Απόλυτα ικανοποιημένος δήλωσε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετά την συνάντηση του στο Δημαρχείο Σουφλίου με τον Περιφερειάρχη της ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο.

Ο κ. Μέτιος με την παρουσία του στην πόλη του Σουφλίου ανακοίνωσε την έγκριση του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων, αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία της πόλης του Σουφλίου» ύψους 6,4 εκ. € και τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. Τον κ. Μέτιο συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Βασίλης Δελησταμάτης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Γαλάνης.

Με το συγκεκριμένο έργο η πόλη του Σουφλίου θωρακίζεται έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων που διαχρονικά ταλαιπωρούν και προκαλούν καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών.

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε:


-Κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων (οδός Γκαργκάνα, οδός Βασιλέως Γεωργίου, οδός Στρατώνων) συνολικού μήκους 400,00 μέτρων.
-Κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 1190,00 μέτρων (οδός Ερμού έως εκκλησία Αγίου Αθανασίου).
-Κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 960,00 μέτρων (Δημαρχείο, Οδός Ολορου, Οδός Θουκιδίδη, Οδός Μόκαλη, Οδός Κυνηγών, Νεκροταφεία Σουφλίου).
-Την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ομβρίων (κτιριακές υποδομές και Η/Μ εξοπλισμός) προκειμένου να είναι εφικτή η διόδευση των ομβρίων υδάτων σε συνθήκες πλημμύρας. Ταυτόχρονα θα υπάρξει αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου «Κατασκευή έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας και Θωράκισης Σουφλίου», από εξειδικευμένο προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου καθ' όλη την διάρκεια του έργου ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενώ επίσης θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του αντλιοστασίου ομβρίων με το δίκτυο μέσης τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και το τηλεφωνικό δίκτυο του Ο.Τ.Ε. ώστε να εξασφαλισθεί η ρευματοδότηση της εγκατάστασης και η επικοινωνία των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Σκοπός των έργων είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου ομβρίων υδάτων για την πόλη του Σουφλίου, καθώς το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων της πόλης του Σουφλίου έχει κατασκευαστεί αποσπασματικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δεν παρουσιάζει συνοχή και ομοιογένεια όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και δεν υπάρχει αλληλουχία μεταξύ των υφιστάμενων τεχνικών έργων (κυρίως μικροί πλακοσκεπείς και σωληνωτοί οχετοί).

Τα προτεινόμενα έργα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πόλης και του πληθυσμού που διαβιώνει εντός αυτής, δεδομένου ότι η προστασία του έμψυχου και άψυχου δυναμικού είναι απόλυτα απαραίτητη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω δίκτυο ομβρίων θα λειτουργεί αποτελεσματικά και σε καταστάσεις πλημμυρικών φαινομένων του ποταμού Έβρου που γειτνιάζει με την πόλη του Σουφλίου.