Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Σε αναζήτηση στέγης η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου

Σε αναζήτηση στέγης η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου

05-09-2018

Το δικό της χώρο επιθυμεί να βρει η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου, ώστε να στεγάσει τις δράσεις και το έργο της.

Το Δ.Σ της Ε.ΠΟ.Φ.Ε κατέθεσε αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της 26ης συνεδρίασης του σώματος, για την εύρεση και παραχώρηση χώρου προς χρήση.

Υπενθυμίζεται πως η Δημοτική Αρχή είχε παραχωρήσει προς χρήση το κτήριο του πρώην ΠΙΚΠΑ στην Ε.ΠΟ.Φ.Ε, μια απόφαση που όμως ανεκλήθη στις 2 Αυγούστου, εξαιτίας της μεγάλης δαπάνης αποκατάστασης του κτηρίου, αλλά και την υποβολή νέας πρότασης.

Συγκεκριμένα, με νέα απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του εν λόγω κτηρίου στο τοπικό τμήμα AHEPA Αλεξανδρούπολης, αποδεχόμενο την πρόταση του οργανισμού για αποκατάσταση του κτηρίου.

Να σημειωθεί πως ενώ η πρωτοβουλία ανήκει στα μέλη του οργανισμού, θα γίνεται «συν-χρήση» του κτηρίου από κοινού με το Δήμο, για τη δημιουργία μουσείου που θα περιλαμβάνει ιστορικό και φωτογραφικό υλικό από την δράση της οργάνωσης και το έργο της για την έμπρακτη στήριξη του ελληνισμού και των τοπικών κοινωνιών, ενώ η μελέτη και οι παρεμβάσεις της τάξεως των 80.000 € θα καλυφθούν από δαπάνες των μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, επισήμανε πως η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση στέγης για την Ε.ΠΟ.Φ.Ε και τους συλλόγους – μέλη της, ώστε να δύνανται να φιλοξενούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και το έργο τους, αλλά και να σχεδιάζουν τις δράσεις τους.

Η Δημοτική Αρχή επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για το ποιο μέρος τελικά θα αποτελέσει τη «στέγη» της Ε.ΠΟ.Φ.Ε, χωρίς όμως να έχει καταλήξει ακόμη.

Μαρίνα Κριτού