Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στις 12 δόσεις οι οφειλές της ΑΝΕΤΑ Α.Ε. για το ποσό των 89.803,80 ευρώ

Στις 12 δόσεις οι οφειλές της ΑΝΕΤΑ Α.Ε. για το ποσό των 89.803,80 ευρώ

09-02-2016

Μετά από έλεγχο που διενήργησε η Δ.Ο.Υ. Αλεξαναδρούπολης στη Δημοτική Επιχείρηση ΑΝΕΤΑ ΑΕ, αναδείχθηκε πως το ποσό πληρωμής σύμφωνα με τα σημειώματα με αρ. 48/2015 περί Φ.Π.Α. , 49/2015 περί φορολογίας Εισοδήματος 50/2015 περί αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών, 54/2015 περί φόρων μισθών Δ.Σ.  56/2015 περί προστίμου εισοδήματος και 57/2015 περί προστίμου Φ.Π.Α. ανέρχεται στις 89.803,80 ευρώ.

Σύμφωνα με τη βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης του αποτελέσματος ελέγχου της ΑΝΕΤΑ Α,Ε,  ευρώ σύμφωνα με το λογιστήριο του Δήμου, πρέπει το ποσό να ενταχθεί άμεσα στη ρύθμιση των δώδεκα (12) δόσεων, διότι είναι μεγάλο για τις δυνατότητες του Δήμου, ενώ κάθε μέρα τοκίζεται.