Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στο... κενό η προσφυγή Κολιού για το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο... κενό η προσφυγή Κολιού για το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

21-01-2022

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δημήτρης Κολιός κατά του δήμου Αλεξανδρούπολης και της εκλογής του Γιώργου Καίσα ως Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκιρμένα ο κ. Κολιός προσέφυγε κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως προς τον αποκλεισμό του από την διαδικασία εκλογής προέδρου του Δ.Σ. διότι:

α) θεωρεί ότι η διαγραφή του από την παράταξη «Δήμος για όλους πρώτα εσύ» δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της παράταξης και

β) θεωρεί ότι η διαγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί νομότυπα με την ανακοίνωσή της στο σώμα του Δ.Σ. από τον πρόεδρο της ειδικής συνεδρίασης καθώς το Δ.Σ. δεν βρισκόταν σε τακτική συνεδρίαση.

Στην απόφαση που υπογράφει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννης Σάββας, αναφέρεται ότι:

"Απορρίπτουμε την από 14-1-2022 προσφυγή του δημοτικού συμβούλου του κ. Δημητρίου Κολιού κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της με αριθμό 2/2022 απόφασης της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την εκλογή προεδρείου και επικυρώνουμε αυτήν, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου νόμου , που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, εντός (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής.

Δείτε αναλυτικά το σκεπτικό εδώ