Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

31-08-2015

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στις 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

 • Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο όνομα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 • Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο όνομα της ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗΣ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 • Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 • Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Υπογραφή συμφωνητικού μισθώσεως μεταξύ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ – ΓΑΙΑΟΣΕ, με το Δήμο ως εκ πλαγίου συμβαλλόμενοι για την επίβλεψη τεχνικών εργασιών όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο συμφωνητικού μισθώσεως ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Παραχώρηση στον “Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” δικαιώματος διαφήμισης σε χώρο μεταξύ του Κλειστού Γυμναστηρίου “Mιχ. Παρασκευόπουλος” και Παλιού Κολυμβητηρίου ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Ανακήρυξη σε επίτιμο Δημότη τον Αρχηγό Μιχαήλ Κωσταράκο για την προσφορά του και το έργο που επιτέλεσε προς ωφέλεια του Δήμου ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του Δήμου Αλεξ/πολης ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.).
 • Αίτηση της κας Αρσένογλου Αλεξάνδρας του Θεμιστοκλή για έγκριση διάθεσης (παραχώρησης – αγοράς ) τάφου ( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Αρβανιτίδη Δήμο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χατζηδήμου Παναγιώτη   (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Ισμαήλ Ογλού Τουρκιάν του Ισμαήλ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα των Εμίν Ογλού Σαλή του Καδήρ και Εμίν Ογλού Οζτζάν του Σαλή (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Γιουσούφ Ογλού Ιζέτ του Μεχμέτ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Βαρσαμίδη Γεώργιο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Χραλ Ογλού Σαμή του Ρεφίκ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 210/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα “Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τη δημιουργία νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης  του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης  του έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου  «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών  για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων επί των πεζοδρομίων της οδού Ευαγγελίδη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών  του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός  επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Αποκαταστάσεις  στεγανοποίησης  της οροφής πολυχώρων Μαΐστρου Απαλού & Προθερμαντηρίου   Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φ. Κοσμάς» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός  επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων  ανατολικού  οικισμού Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Παραχώρηση και διαχείριση των 5 αρδευτικών γεωτρήσεων για χρήση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λουτρού ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.).
 • Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» ( Εισηγ: κ. Μπίκος Χ.).
 • Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 20ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).
 • Έγκριση δαπανών της τελετής λήξης της κολυμβητικής περιόδου 2015 της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).
 • Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 324/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά τη διάρκεια της πανήγυρης στην Δ.Κ. Φερών” (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).