Κάτι τρέχει στον Έβρο

Με 3 θέματα στην Ημερίσια Διάταξη συνεδριάζει η Δημ. Κοινότητα Αλεξ/πολης
Με 3 θέματα στην Ημερίσια Διάταξη συνεδριάζει η Δημ. Κοινότητα Αλεξ/πολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

16-06-2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 17/06/2015, και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010), τα οποία θα συζητηθού, είναι τα ακόλουθα:

1. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των και χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).

2. Προγραμματισμός δράσεων με θέμα την «Ανάδειξη της πολύτεκνης οικογένειας και του προβλήματος της υπογεννητικότητας στον τόπο μας (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).

3. Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σύλλογο Επαγγελματιών Σαμοθράκης (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).