Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VARTAN

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Με 3 θέματα στην Ημερίσια Διάταξη συνεδριάζει η Δημ. Κοινότητα Αλεξ/πολης
Με 3 θέματα στην Ημερίσια Διάταξη συνεδριάζει η Δημ. Κοινότητα Αλεξ/πολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

28-07-2015

Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015, και ώρα 19:30, θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα της Αλεξανδρούπολης με 3 θέματα στην ατζέντα της.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα υπό συζήτηση θέματα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010), είναι τα εξής:

1. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των και χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).

2. Ορισμός υπευθύνου κοιμητηρίων Δημοτικής Κοινότητας Αλεξ/πολης (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).

3. Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο πραγματοποίησης της 1ης Συνάντησης Συμμετοχικού Σχεδιασμού & Συνεργασίας με θέμα: «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Σχεδιάζοντας μαζί το Κέντρο της Πόλης μας» (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).