Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

01-10-2017

Την Τετάρτη και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (27η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2. Αποδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ), προς τρίτους & προς εργαζόμενους(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

3. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

4. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 403/2010 Απόφασης Δ.Σ. για παραχώρηση αγροτεμαχίων του Δημοσίου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης στην περιοχή της Μάκρης, ως προς τον σκοπό και την έκταση (Εισηγ. Κ. Παντελίδης Γ.)

5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του κ. Δραγανίδη Βασιλείου του Πασχάλη (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

6. Διαγραφή Οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής που αφορά τέλη Λαϊκής Αγοράς 2016, Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

7. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.).

8. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης & στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.).

9. Επανεξέταση του θέματος περί επιβολής προστίμου στον ΚΕΦΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Δημητρίου, με την αριθ. 457/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου ¨Αποκατάσταση Στεγάστρων Κάμπινγκ¨(Εισηγ, κ. Κουκουράβας Γ.)

11. Εξέταση της υπ΄αριθ. 37278/11-08- 2017 ένστασης κατά της Απόφασης έκπτωσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015¨(Εισηγ, κ. Κουκουράβας Γ.)

12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Συντηρήσεις Καταστρωμάτων Οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης¨(Εισηγ, κ. Κουκουράβας Γ.)

13. Παραχώρηση της χρήσης του Ο.Τ. 122 , που βρίσκεται στις Φέρες, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

14. Έγκριση Δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αγία Πετρούπολη , από 20 έως 25 Σεπτεμβρίου 2017 , για το συνέδριο ¨Αγία Πετρούπολη- Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας¨ (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).

15. Έγκριση Δαπανών για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συμβάντων -20ήμερο Εκδηλώσεων Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης (Εισηγ. κ. Μακρή Αικ.)

16. Συμπλήρωση της αριθ. 68/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨ Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων- Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Βάσεων Ενημέρωσης¨ (Εισηγ. κ. Μακρή Αικ.)

17. Έγκριση απόσυρσης τεκμηρίων (παλαιών βιβλίων) από τους χώρους έκθεσης και δανεισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κατόπιν επίσημης πρότασης και συνεργασίας με το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας και διάθεσης των τεκμηρίων σε ανοιχτό bazaar (Εισηγ. κ. Μακρή Αικ.)

18. Αποδοχή Παραίτησης του κ. Μιχαηλίδη Παύλου του Σάββα από μέλος του Δ.Σ της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε) και αντικατάστασή του. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ).