Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

30-09-2017

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 03.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Έγκριση παραχώρησης με χρησιδάνειο εκτάσεων στη ΔΕΠΑ για την ανάπτυξη δικτύου συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στην Ορεστιάδα. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Μεταφορά διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση ανατροπής – ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση 8 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2017). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Α/βάθμιας εκπαίδευσης Γραμμένος Κουμπρίδης

6. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2017). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Β/βάθμιας εκπαίδευσης Βασίλειος Παπαμιχαήλ

7. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας με τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. από 13-15.10.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «ΡΗΣΟΣ» του Ποδηλατικού γύρου μνημείων Β. Έβρου στις 7-8.10.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 3 ου meeting κολύμβησης που θα πραγματοποιηθεί από 20-22.10.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10. Έγκριση διοργάνωσης του Διασυνοριακού Βαλκανικού Τουρνουά Γυναικών Βόλεϊ από 06-08.10.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

11. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Ηπειρωτών Β. Έβρου και Φίλων για το έτος 2017 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

12. Έγκριση 4 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

13. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

14. Έγκριση ένταξης του Δήμου Ορεστιάδας στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

15. Έγκριση αιτήματος παραχώρησης οικοπέδου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση πρότασης για χαρακτηρισμό οδού. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου 2017». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18. Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

19. Έγκριση 3 ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του `Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

20. Έγκριση 3 ης παράτασης για το έργο: «Οργάνωση λειτουργίας συστήματος σήμανσης μονοπατιών Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

21. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας