Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Συνεδριάζει το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

25-01-2016

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ Θ.

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

1. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου. Εισηγητής: O Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Εβρου κ. Χρήστος Τρομπούκης.

2. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Ξάνθης . Εισηγητής: Ο Εκτελών καθήκοντα Δ/ντη Δασών N. Ξάνθης κ. Παναγιώτης Μουχταρίδης.

3. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης. Εισηγήτρια: Η Αν. Προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Ν Ροδόπης κα. Μαρίνα Γκοτσαρίδου.

4. Έγκριση του θεωρημένου ετήσιου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας. Εισηγητής: Ο Αν. Δ/ντης Δασών Ν. Δράμας κ. Ανδρέας Τσίγγης.

5. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας. Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δασών Ν. Καβάλας κ. Ιωάννης Καπετανγιάννης.

6. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών του Π.Δ.Ε έτους 2016, της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Εισηγητής: O υπάλληλος της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Νικόλαος Καρανικολίδης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2016. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Έγκριση τροποποίησης των 156/2014 και 171/2014 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Υλοποίηση του έργου FLOOD CBA#2 (Ανάλυση κόστους-οφέλους στην ανάπτυξη προτύπων για Αντιπλημμυρικά και Ασφάλεια – εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης πλημμύρας) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.-Θ. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

2. Έγκριση των αιτήσεων και του επισυναπτόμενου πίνακα των δικαιούμενων άδειας, βάσει της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

3. Eγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης για το έτος 2016, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές Χρυσούπολης κα Θάσου της Π.Ε Καβάλας. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

4. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο εσωτερικό και εξωτερικό για το 2016. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Εκθέσεων, Υποστήριξης, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κ. Μιχαήλ Αμοιρίδης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

1. Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων» αρμοδιότητας του Oργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε, για την περιοχή ευθύνης του στη Σαμοθράκη. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

2. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του Β΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

4. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και του Β΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 134/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς το σκέλος 1 του αποφασιστικού μέρους που αφορά την ανταλλαγή εκτάσεων αγροκτήματος Χαριτωμένης στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της γέφυρας Αγγίτη, της Δ/νσης Τεχνικών΄Εργων της Π.Ε Δράμας. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1α)Ανάκληση της αριθμ. 169/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

1β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου: « Ανάδειξη αρχαίας Εγνατίας Οδού στην Π.Ε Έβρου» προϋπολογισμού 40.000 €. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.
 
2α)Ανάκληση της αριθμ. 170/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
2β)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αναστασιουπόλεως, Π.Ε Ροδόπης» προϋπολογισμού 40.000 €. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 14 ης , 15ης 16 ης & 17 ης συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .