Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Συνεδριάζει το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

26-02-2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 26- 02 -2016  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1.1. Υποστήριξη της πρότασης για την υιοθέτηση του Αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης ως σύμβολου νίκης των Ευρωπαϊκών αξιών και της  ΕλληνοΓαλλικής Φιλίας. 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Εγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.
  • Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς  Δ.Ε Θερμών » που εκτελείται από το Δ. Μύκης. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.
  • Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, στην πόλη της Ξάνθης. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  • Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Μ.Υ. , της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος για την ένταξη της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ετοιμότητας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών EFAS (European Floods Awareness System). Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού , της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ). Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

  • Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση  επιτροπής α) πολυσύχναστων παραλιών - λουτρικών εγκαταστάσεων β) χορήγηση αδειών εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
  • Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.   

5. ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου  πρακτικού 1ης  συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.

  • Έγκριση ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2016. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.