Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης με 14 θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης με 14 θέματα

08-02-2022

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην 5η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις

 • Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), ορισμός νέου και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Έγκριση κανονισμού προβολής ιδεών & υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 571, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 • Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου "Αποκαταστάσεις Τομών Οδοστρωμάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης 2021" (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)

 • Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-ελέγχου- τηλεχειρισμού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων -Φάση Α"» (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)

 • Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου "Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων πόλης Αλεξανδρούπολης" (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)

 • Έγκριση 1ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

 • Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α' δόση 2022 (Α' Χ.Ε. 2022)  των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)

 • Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.) 

 • Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.) 

 • Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων  της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2022-2023  (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)  

 • Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

 • Έγκριση 1ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

Σημειώνεται ότι:

 • Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν χρήση των κωδικών, όπως αυτοί θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-meeting.