Σήμερα είναι: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ ΚΡΟΝΟΣ SOHO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Αυτά είναι τα 13 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Αυτά είναι τα 13 θέματα

14-11-2019

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις ώρα 19:00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του σώματος το Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, εντός του κτηρίου της Δημοτικής Αρχής.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

2. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «ΈΒΡΟΣ Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (CLLD) Leader 2014-2020 της Δημοσυνεταιριστικής Εταιρείας «ΈΒΡΟΣ Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

7. Τροποποίηση της 539/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαγραφή προστίμων αυθαίρετών κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Ι.Σ. του Α.» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

8. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετών κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Ι.Τ. του Ν.» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

9. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα "Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 117, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012" (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδη Κ.)

10. Έγκριση αλλαγής χρώματος ΤΑΞΙ (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση διαχείρισης ΟΤΚΖ, λιπαντικών, μπαταριών-συσσωρευτών πλαστικών, μετάλλων , scrap (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)

12. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

13. Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου οικ. έτους 2018 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)