Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Αυτά είναι τα 8 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Αυτά είναι τα 8 θέματα

12-08-2019

Σήμερα, Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 13:30, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του σώματος το Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, εντός του κτηρίου της Δημοτικής Αρχής.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
2. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
3. Έγκριση χωροθέτησης του Νέου Κοιμητηρίου Χιλής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
4. Ορθή επανάληψη της 419/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία» (Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ε.)
6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών του έργου: «Επισκευή- συντήρηση κτιρίων όρχου οχημάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. Κουκουράβας Γ.)

7. Έγκριση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: Κουκουράβας Γ.)

8. Έγκριση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» (Εισηγητής: Κουκουράβας Γ.)