Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

22-03-2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 23 - 03 -2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. Ενημέρωση και Συζήτηση για το προσφυγικό - μεταναστευτικό.Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης.

2. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

2.1. Κίνδυνος διακοπής λειτουργίας τους φράγματος Γαλήνης στην Τοπική Κοινότητα Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας στην ΠΕ Έβρου. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

2.2. Η Π.Ε. Καβάλας μετατρέπεται σε άτυπο hot spot από την ανεξέλεγκτή εισροή λαθρομεταναστών. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ναθαναηλίδης

3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συζήτηση για τα μέτρα που αφορούν τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό και της επικαιροποίησης του αρχείου ηλεκτροδοτημένων γεωτρήσεων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

4.2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2016, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

4.3. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.123/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Δήμου καβάλας, Επιμελητηρίου Καβάλας, Δημωφέλεια Καβάλας, για το έργο «5ο KAVALLA AIR SEA SHOW 2016». Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

6. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το υποέργο «Κατασκευή Μ/Τ στο τμήμα Α/Τα Χώρας Σαμοθράκης – ΤΕΚ Λακκώματος & κατασκευή φρεατίου προσαιγιαλωσης στην παραλία Λακκώματος» του έργου «Ολοκληρωμένη εργολαβία τηλεπικοινωνιακού δικτύου τεχνικών περιφερειών Βορείου & Νοτίου Ελλάδος (ΣΥΝΘ/1/ΤΟ/2015/1)- ̈Φρεάτια προσαιγιαλωσης & χερσαία και υποβρύχιων» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

6.2. Έγκριση έκδοσης Βεβαιωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης του έργου : «Κατασκευή γέφυρας στον Ποταμό Αγγίτη και των προσβάσεών της στην Ε.Ο 12 στα όρια των Νομών Σερρών και Δράμας» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1. Εγκριση ανάκλησης της αριθμ. 108/15-10-2007 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας -Κ αβάλας - Ξάνθης για την επιστροφή ακινήτου στην Βακουφική Επιτροπή Δημαρίου Π.Ε Ξάνθης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης .