Κάτι τρέχει στον Έβρο

Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας της Αλεξανδορύπολης

Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας της Αλεξανδορύπολης

21-06-2016

Την Τετάρτη 22/06/2016 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων και χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα).

  1. Γνωμοδότηση για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα).

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την αποδοχή αιτήματων κατοίκων της Μαΐστρου, σχετικά με αποζημιώσεις από καταστροφές σε τάφους. (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα).