Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Βουλγαρική αντιπροσωπεία στην Αλεξανδρούπολη για ενημέρωση από την ΔΕΥΑ
Βουλγαρική αντιπροσωπεία στην Αλεξανδρούπολη για ενημέρωση από την ΔΕΥΑ

Το δίκτυο ύδρευσης Αλεξανδρούπολης θα ελέγχεται ηλεκτρονικά!

04-10-2018

Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα υιοθετείται από την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αντίστοιχες αρχές στη Βουλγαρία.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός διασυνοριακού προγράμματος, στην οποία συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, το Δ.Π.Θ, ο Δήμος Ξάνθης, η Βουλγαρική ΜΚΟ “South West Public Information Center” (SWPIC), και ο Δήμος Kresna επίσης από τη γείτονα.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμων ποσοτήτων νερού, τον έλεγχο των διαρροών αλλά και της ποιότητας του νερού.

Πως θα επιτυγχάνονται όλα αυτά; Με την τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης στον αστικό ιστό Αλεξανδρούπολης, που θα μεταφέρουν ασύρματα τα δεδομένα που συλλέγονται, με σκοπό την πραγματοποίηση έγκαιρων παρεμβάσεων, σε επίπεδο πρόληψης βλαβών αλλά και διορθώσεων.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στις 14/03/2020 και συνολικό προϋπολογισμό 695.465,96 €, ο οποίος προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι δηλώνει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Γιώργος Ουζουνίδης & ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μιχάλης Ψαλίδας (συνεργάτης της ΔΕΥΑΑ):