Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι αιτήσεις για φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής της Αλεξανδρούπολης

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι αιτήσεις για φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής της Αλεξανδρούπολης

24-08-2020

Από 01/09/2020 έως 15/09/2020 το Δ.Ι.Ε.Κ τμήμα Νοσηλευτικής ς του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά για την εγγραφή τριάντα
(30) σπουδαστών- σπουδαστριών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών ειδικότητας :

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ τμήμα Νοσηλευτικής του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.

Δικαίωμα εγγραφής: μετά από επιλογή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών έχουν: Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό. ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6ταξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους καταρτιζόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά, για την Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής Γενικής
Νοσηλείας, στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. - Π.Γ.Ν.Α, καθημερινά από 1 έως και 15
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες: 08:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ)
Απολυτήριο ή Πτυχίο Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6τάξιο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικό γέννησης
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς
υπηκόους.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα εγγραφής κατόπιν της
μοριοδότησης και της θέσης κατάταξης τους.

Πληροφορίες: Τηλ.Επικοινωνίας:2551352233-4
E-mail: diek@pgna.gr
Διεύθυνση: Δραγάνα, Τ.Κ 68100, Αλεξανδρούπολη