Σήμερα είναι: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
ALL4U Δερέμπεης μικρό JOY

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δέλτα του Έβρου: Τοποθετήθηκαν 3 τεχνητές φωλιές για την προσέλκυση "Τυτώ",
Δέλτα του Έβρου: Τοποθετήθηκαν 3 τεχνητές φωλιές για την προσέλκυση "Τυτώ",

Τοποθετήθηκαν 3 τεχνητές φωλιές για την προσέλκυση "Τυτώ", στο Δέλτα του Έβρου

27-04-2017

Η ποικιλία των βιοτόπων του Δέλτα του Έβρου παρέχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για άφθονη τροφή αλλά παρουσιάζει έλλειψη κατάλληλων σημείων για τη φωλεοποίηση κάποιων ειδών.

Πρόσφατα, έπειτα από πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της BIRDWING (Birdwatching in Northern Greece) με σκοπό την προσέλκυση της αναπαραγωγής των Τυτώ και φυσικά την υποστήριξη της παρουσίας τους στο Δέλτα του Έβρου έγινε τοποθέτηση τριών τεχνητών φωλιών από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε κτίρια και δέντρα σε διαφορετικούς οικοτόπους.

Τυτώ είναι γλαυκόμορφο πτηνό της οικογενείας των Τυτονιδών, που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, η τυτώ δεν είναι κουκουβάγια, αλλά αποτελεί ένα ιδιαίτερο γλαυκόμορφο πτηνό.

Οι φωλιές θα παρακολουθούνται από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και προσδοκούμε το εγχείρημα προσέλκυσης και αναπαραγωγής των Τυτώ να έχει επιτυχία!

Φορέας Διαχείρησης Δέλτα του Έβρου