Σήμερα είναι: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
greek english turkish
SOHO AL FARO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

5 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

5 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

22-05-2020

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από από την 22α έως και την 28η Μαΐου 2020.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας, για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών και τη λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας µνηµείων» που υλοποιείται µε αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο του έργου του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ Μάκρης του Δήµου Αλεξανδρούπολης» (MIS 5001777) του ΕΠ Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης έως και το τέλος του υποέργου υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικών αναγκών και αναγκαίων πιστώσεων.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ.