Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα έχουν την ευκαιρία μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους να επιμορφωθούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα έχουν την ευκαιρία μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους να επιμορφωθούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Έγκριση συμμετοχής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σε πρόγραμμα Erasmus+

13-06-2018

Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, το σχέδιο που κατατέθηκε από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus +, Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1, για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα έχουν την ευκαιρία μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους να επιμορφωθούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, για να στηρίξουν τη δράση με τίτλο: « Ανοιχτό σχολείο», το οποίο θα υλοποιηθεί στη σχολική μονάδα απο τη νέα σχολική χρονιά.