Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η ονοματοδοσία του Δημοτικού Γηπέδου ένα από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Η ονοματοδοσία του Δημοτικού Γηπέδου ένα από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

26-12-2018

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου στις 14:00 το μεσημέρι πρόκειται να λάβει χώρα η 41η Συνεδρίαση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, εντός του κτηρίου της Δημοτικής Αρχής.

Ανάμεσα σταθέματα, ξεχωρίζει η ονοματοδοσία του Δημοτικού Γηπέδου με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Οικισμών & Καθημερινότητας, Γιάννη Βαταμίδη.

Διαβάστε τα θέματα αναλυτικά:

⦁ Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

⦁ Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

⦁ Τροποποίηση της 499/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Λήψη απόφασης για διαγραφή – απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων (καταστήματος πώλησης αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού) κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

⦁ Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του υποέργου «Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

⦁ Ονοματοδοσία Δημοτικού γηπέδου. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)

⦁ Aνάκληση της 661/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Kατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ΄ Δόσης (Χ.Ε.2018) των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χ.)

⦁ Kατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ΄ Δόσης (Χ.Ε.2018) των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χ.)

⦁ Έγκριση της 155/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018''. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)